جرثقیل حمل پاتیل 320 تن

پروژه ها و صنایعجرثقیل حمل پاتیل 320 تن

جرثقیل حمل پاتیل 320 تن

انجام یکی از چالش برانگیزترین، پیچیده‌ترین و بزرگترین عملیات نوسازی و اصلاح جرثقیل حمل پاتیل مذاب 320 تن فولادسازی بدون دمونتاژ نمودن جرثقیل

تصاویر