جرثقیل‌های سقفی 460 تن

پروژه ها و صنایعجرثقیل‌های سقفی 460 تن

جرثقیل‌های سقفی 460 تن

جرثقیل‌های سقفی با ظرفیت باربرداری 460 تن در نیروگاه 450 مگاواتی سیکل ترکیبی

تصاویر