دستگاه‌هاي ماشینکاری

صفحات ثابتمعرفی پولاد کریندستگاه‌هاي ماشینکاری

دستگاه‌هاي ماشینکاری

دستگاه‌هاي ماشینکاری سنگين تراش، فرز و بورینگ و موبایل بورینگ 

تجهيزات ماشينكاري سنگین

خط ماشینکاری

دستگاه بورینگ فوق سنگین 

دستگاههای بورینگ– خط ماشینکاری سنگین جرثقیل پولاد

دستگاه فرز – خط ماشینکاری سنگین جرثقیل پولاد

دستگاههای بورینگ موبایل (متحرک) خط تولید