سینی دوار و پل متحرک 250 تن

پروژه ها و صنایعسینی دوار و پل متحرک 250 تن

سینی دوار و پل متحرک 250 تن

افتخار شماره یک بودن در ساخت و نصب سینی دوار و پل متحرک لکوموتیو به ظرفیت 250 تن در صنعت ریلی و راه آهن در یک دهه گذشته در تعداد زیادی از ایستگاه‌های راه آهن و قرار گرفتن در بین بزرگترین سازندگان جهان در این زمینه

تصاویر